Се вчитува С

Loading Inspection

Се појавија многу прашања поврзани со вчитување на контејнерот, вклучувајќи замена на производи, лошо редење што резултира со зголемени трошоци поради оштетување на производите и нивните картонски кутии. Покрај тоа, контејнерите секогаш имаат штета, мувла, протекување и гнило дрво, што може да влијае на интегритетот на вашите производи до времето на испорака.

Професионалната инспекција за вчитување ќе ублажи многу од овие проблеми за да обезбеди непречен процес на испорака без изненадувања. Таквата проверка се прави од повеќе причини. 

Првичниот преглед на контејнерот е завршен пред вчитување за услови како што се влага, оштетување, мувла и други. Додека се вчитува, нашиот персонал случајно ги проверува производите, етикетите, состојбата на пакувањето и картоните за испорака, за да потврди количини, стилови и други, како што може да се бара.