Се вчитува С

Вчитување Инспекција

Се појавија многу проблеми поврзани со полнењето на контејнерите, вклучително и замена на производи, лошо редење што резултира со зголемени трошоци поради оштетување на производите и нивните картонски кутии.Покрај тоа, контејнерите секогаш имаат оштетувања, мувла, протекување и гнило дрво, што може да влијае на интегритетот на вашите производи до моментот на испорака.

Професионалната инспекција на товарење ќе ублажи многу од овие проблеми за да обезбеди непречен процес на испорака без изненадувања.Таквата проверка се врши од повеќе причини. 

Првичната проверка на контејнерот е завршена пред полнењето за услови како што се влага, оштетување, мувла и други.Додека се врши вчитувањето, нашиот персонал по случаен избор ги проверува производите, етикетите, состојбата на пакувањето и картоните за испорака, за да ги потврди количините, стиловите и другите што може да се бараат.